هاست اشتراکی آلمان
 • فضای میزبانی

  فضای میزبانی
 • پهنای باند ماهانه

  پهنای باند ماهانه
 • ادان دامین

  ادان دامین
 • قدرت پردازشی

  قدرت پردازشی
 • دیتاسنتر

  دیتاسنتر
 • نوع میزبانی

  نوع میزبانی
 • تمدید 3 ماهه (تخفیف 10%)

  تمدید 3 ماهه (تخفیف 10%)
 • تمدید 6 ماهه (تخفیف 15%)

  تمدید 6 ماهه (تخفیف 15%)
 • تمدید سالیانه (تخفیف 20%)

  تمدید سالیانه (تخفیف 20%)
500MB-DECPLinux
249,000 تومان/سالانه
 • فضای میزبانی

  500MB
 • پهنای باند ماهانه

  ۲۰۰GB
 • ادان دامین

  ندارد
 • قدرت پردازشی

  ۳GHz
 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان
 • نوع میزبانی

  لایت اسپید / کلود لینوکس
 • تمدید 3 ماهه (تخفیف 10%)

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • تمدید 6 ماهه (تخفیف 15%)

  ۱۵۲,۰۰۰ تومان
 • تمدید سالیانه (تخفیف 20%)

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان
1GB-DECPLinux
299,000 تومان/ماهانه
 • فضای میزبانی

  1GB
 • پهنای باند ماهانه

  500GB
 • ادان دامین

  1 عدد
 • قدرت پردازشی

  ۴GHz
 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان
 • نوع میزبانی

  لایت اسپید / کلود لینوکس
 • تمدید 3 ماهه (تخفیف 10%)

  ۱۰۷,۰۰۰ تومان
 • تمدید 6 ماهه (تخفیف 15%)

  ۲۰۳,۰۰۰ تومان
 • تمدید سالیانه (تخفیف 20%)

  ۳۹۹,۰۰۰ تومان
2GB-DECPLinux
349,000 تومان/ماهانه
 • فضای میزبانی

  2GB
 • پهنای باند ماهانه

  1000GB
 • ادان دامین

  2عدد
 • قدرت پردازشی

  ۵GHz
 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان
 • نوع میزبانی

  لایت اسپید / کلود لینوکس
 • تمدید 3 ماهه (تخفیف 10%)

  ۱۸۸,۰۰۰ تومان
 • تمدید 6 ماهه (تخفیف 15%)

  ۳۵۶,۰۰۰ تومان
 • تمدید سالیانه (تخفیف 20%)

  ۶۹۹,۹۰۰ تومان
5GB-DECPLinux
399,000 تومان/ماهانه
 • فضای میزبانی

  5GB
 • پهنای باند ماهانه

  1500GB
 • ادان دامین

  5عدد
 • قدرت پردازشی

  ۷GHz
 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان
 • نوع میزبانی

  لایت اسپید / کلود لینوکس
 • تمدید 3 ماهه (تخفیف 10%)

  ۲۶۹,۰۰۰ تومان
 • تمدید 6 ماهه (تخفیف 15%)

  ۵۰۹,۰۰۰ تومان
 • تمدید سالیانه (تخفیف 20%)

  ۹۹۹,۰۰۰ تومان