مجازی سازی در تبریز با فایرسرور

استفاده از تکنولوژی های مجازی سازی (virtualization)، مزایای بسیاری از جمله کاهش هزینه ها، کاهش فضای فیزیکی مورد نیاز برای مرکز داده و Server Farm، استفاده بهینه از منابع موجود، انعطاف پذیری بسیار بالا و در بسیاری از مواقع، افزایش کیفیت ارائه سرویس می گردد. مزایای بی چون و چرای این تکنولوژی ها موجب شده است که امروزه اکثر سازمانها، به استفاده از تکنولوژی های مجازی ، روی آورده اند.

مجموعه فایرسرور، تا کنون پروژه های بسیار زیادی در سازمانهای دولتی و خصوصی مختلف در زمینه مشاوره، طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی ،بهینه سازی و آموزش زیرساخت مجازی انجام داده است. مجموعه فایرسرور با بهره گیری از ۲ کارشناس ارشد Certified در حوزه مجازی سازی، این آمادکی را دارد که با استفاده از تجربیات جند ساله خود ، در کنار سازمان شما باشد. مزیت چشم گیر فایرسرور در مقایسه با رقبا، علاوه بر کارشناسان زبده در حوزه مجازی سازی، آن است که این شرکت، می تواند از تحربه و توان بالای خود در حوزه های مرتبطی مانند ذخیره سازی، سرور، شبکه و امنیت استفاده کند و یک راهکار یکپارچه به سازمان شما ارائه نماید.

خدمات قابل ارائه در حوزه مجازی سازی، شامل موارد زیر است:

  • شناخت، تحلیل و آنالیز شرایط موجود و انجام محاسبات تحلیلی لازم جهت مهاجرت به محیط های مجازی
  • طراحی زیرساخت مجازی مبتنی بر راهکارهای شرکت Vmware و نیز راهکار های متن باز بر اساس مدل Service Oriented Datacenter
  • اجرای پروژه های مجازی سازی شامل زیرساخت کلاستر Vmware با استفاده از تکنولوژی های پیش رفته HA,FT,DRS,Vmotion
  • مهاجرت از محیط فیزیکی یا مجازی کنونی به محیط مجازی با حداقل ایجاد اختلال برای سرویس های در حال ارائه
  • ارائه راهکار های Disaster Recovery با استفاده از امکانات Vmware SRM
  • ارائه راهکار های بهینه پشتیبان گیری از محیط های مجازی
  • ارائه راهکارهای بهینه مانیتورینگ زیرساخت مجازی
  • ارائه راهکار های Consolidation